Personal tools
Views

Difference between revisions of "习时代党国话语"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
  
 
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
 
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
# [[ 社会治理]]
+
# [[社会治理]]
 
#[[精准扶贫]]
 
#[[精准扶贫]]
 
#[[辱华]]
 
#[[辱华]]
Line 9: Line 9:
 
#[[亲自指挥]]
 
#[[亲自指挥]]
 
#[[伟大胜利]]
 
#[[伟大胜利]]
#[[中国或成最大赢家]]
+
#[[中华民族伟大复兴]]
 
#[[举报]]
 
#[[举报]]
 
#[[经济内循环]]
 
#[[经济内循环]]
Line 20: Line 20:
 
# [[正确导向]]
 
# [[正确导向]]
 
# [[内循环]]
 
# [[内循环]]
 +
# [[新时代]]
 
# [[指明了方向]]
 
# [[指明了方向]]
 
</div>
 
</div>

Revision as of 17:12, 10 May 2022