Personal tools
Views

Difference between revisions of "尼采"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
(Created page with "{{#get_web_data: url=https://zh.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&exsentences=4&explaintext&format=json&exintro&titles=弗里德里希·尼采 |format=JSON |d...")
 
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
|format=JSON
 
|format=JSON
 
|data=extract=extract}}
 
|data=extract=extract}}
 
 
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/弗里德里希·尼采 (维基百科{{FULLPAGENAME}})]
 
{{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/弗里德里希·尼采 (维基百科{{FULLPAGENAME}})]
  
Line 14: Line 13:
 
=== 数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles===
 
=== 数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles===
  
<feed url="feed://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/尼采/feed" entries="10">
+
<feed url="https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/尼采/feed" entries="10">
 
== [{PERMALINK} {TITLE}] ==
 
== [{PERMALINK} {TITLE}] ==
 
'''{DATE}, by {AUTHOR}'''
 
'''{DATE}, by {AUTHOR}'''
Line 37: Line 36:
 
#############################################################################################
 
#############################################################################################
 
-->
 
-->
[[Category:历史人物]]
+
[[Category:历史人物]][[Category:哲学]]
 +
[[Category:文化]]

Latest revision as of 16:54, 11 September 2019

弗里德里希·威廉·尼采(德語:Friedrich Wilhelm Nietzsche/ˈniːtʃə/; 德语:[ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːtʃə] 聆聽,1844年10月15日-1900年8月25日),著名德國語言學家、哲学家、文化評論家、詩人、作曲家,他的著作對於宗教、道德、現代文化、哲學、以及科學等領域提出廣泛的批判和討論。他的寫作風格獨特,經常使用格言和悖論的技巧。尼采對於後代哲學的發展影響極大,尤其是在存在主義與後現代主義上。 在開始研究哲學前,尼采是文字學家。(维基百科尼采)

数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles

更多尼采文章


数字空间相关链接 China Digital Space Related Links