Personal tools
Views

Difference between revisions of "最美逆行"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{FULLPAGENAME}}/ 更多{{FULLPAGENAME}}文章]" to " ")
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]")
Line 32: Line 32:
 
-->
 
-->
  
[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]
+
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 +
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]
  
 
=== 数字空间相关链接 ===
 
=== 数字空间相关链接 ===

Revision as of 05:22, 14 November 2021

最美逆行.jpg

最美逆行(最帅的逆行)是指发生在2015年8月12日天津滨海新区爆炸后,网友@妖妖小精 在微博上放出一张漫画“最帅的逆行”,画中一位衣着鲜明的消防战士只留下一个背影,在黑白的人群中勇敢逆行,这幅画的名字就是最美的逆行。

天津滨海新区爆炸11位消防员牺牲,“最帅的逆行”感动中国。从那以后,“最美逆行”被广泛使用在中国官方的宣传语言中,用以褒扬在灾难来临之时工作在前线的消防员、医护人员等等。


数字时代相关文章

数字空间相关链接