Personal tools
Views

Difference between revisions of "维斯特奇尔"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "== [{PERMALINK} {TITLE}] ==" to " ")
m (Text replacement - "[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search/{{FULLPAGENAME}} 更多{{FULLPAGENAME}}相关文章]" to " ")
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 34: Line 34:
 
#############################################################################################
 
#############################################################################################
 
-->
 
-->
=== 数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles===
+
=== 中国数字时代相关文章===
  
<feed url="feeds://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/维斯特奇尔/feed/" entries="5">
 
 
   
 
   
 
   
 
   
</feed>
+
 +
  
[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search/{{FULLPAGENAME}} 更多{{FULLPAGENAME}}相关文章]
+
  
 
<!--  
 
<!--  
Line 50: Line 50:
 
-->
 
-->
  
=== 数字空间相关链接 China Digital Space Related Links===
+
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 +
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]
 +
 
 +
=== 数字空间相关链接 ===
 
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }}
 
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }}
  

Revision as of 05:35, 14 November 2021

维斯特奇尔

捷克参议院议长维斯特奇尔(Milos Vystrcil)2020年9月1日在台湾立法院发表演讲。

他在最后说:“请让我当面表达对台湾的支持,以及自由的终极价值,并以更谦虚,但同样强烈的声明来结束今天的演讲:‘我是台湾人’。”

他的说法是仿效已故美国总统肯尼迪。肯尼迪1963年在西柏林以“我是柏林人”一语表达对共产主义专制政权的不满。维斯特奇尔此举也立刻获得在场人士起立鼓掌。

维斯特奇尔说,台湾行是为了强调已故总统哈维尔(Vaclav Havel)推行的 “以价值观为基础 ”的外交政策。哈维尔是反共异见者,也是与流亡西藏领导人达赖喇嘛有私交的朋友。

维斯特奇尔是有史以来第一个在台湾立法院发表演讲的非邦交国现任议长,他也接受台湾立法院长游锡堃颁赠国会外交荣誉勋章与国会纪念议事槌。来源


米洛什·维斯特奇尔(捷克語:Miloš Vystrčil,捷克語發音:[ˈmɪloʃ ˈvɪstrˌt͡ʃɪl],1960年10月8日—),又譯米洛什·維斯特奇爾,現任捷克參議院議長。曾任泰爾奇市長和維索基納州州長。(维基百科维斯特奇尔)

中国数字时代相关文章

数字空间相关链接