Personal tools
Views

Difference between revisions of "草泥马"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "=== 数字空间相关链接 ===" to "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章] === 数字空间相关链接 ===")
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]")
 
Line 11: Line 11:
  
  
[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]
+
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 +
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]
  
 
=== 数字空间相关链接 ===
 
=== 数字空间相关链接 ===

Latest revision as of 05:27, 14 November 2021

cǎonímǎ | Grass-mud horse

Gmh1.jpg
Gmh2.jpg
草泥马微信.JPG

草泥马为髒話“肏你媽”[註 1]的諧音。互联网上的「草泥马」最初於2009年初出现于百度贴吧-魔兽世界吧中的帖子,之后在網路聊天室、论坛中广为流传,其形象取自羊驼或駱馬,表情符號為「(· ェ ·)」、「(· Y ·)」和「(·´ェ`·)」。

包括「草泥马」在内的、名字出自諧音的动物,被中国大陆网民列入惡搞的「十大神兽」之內。《纽约时报》等媒体认为,這是中国大陆网民对于中华人民共和国网络审查制度不滿的表达。(维基百科草泥马)

面对强大而暴力的河蟹,弱小的草泥马们在念出自己的名字时发现了自身的力量。羊驼忧郁淳朴天然呆的面相,在亿万网民的传播下已经成为中文网络上抵抗专制审查的象征和虚拟发言人


数字空间相关链接