Personal tools
Views

Difference between revisions of "马云六四言论"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "<feed url=(.*)>" to " ")
m (Text replacement - "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]" to "*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]")
 
Line 23: Line 23:
 
-->
 
-->
  
[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章]
+
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章]
 +
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引]
  
 
=== 数字空间相关链接 ===
 
=== 数字空间相关链接 ===

Latest revision as of 05:29, 14 November 2021

2013年7月13日起,《南华早报》相继刊发对马云的系列访谈录。录音中马云在回顾阿里巴巴公司遭遇的“欺诈门”、“支付宝拆分”等危机时说:“一家公司的CEO,无论是阿里巴巴事件也好,无论是支付宝的拆分也好,你在这个当口上,好像邓小平在‘六四’当中,他作为国家最高的决策者,他要稳定,他必须要做这些残酷的决定。这不是一个完美的决定,但这是一个最正确的决定,在当时是最正确的决定。任何时候,一个领导者是必须要做这样的决定。”马云还据此夸赞中国互联网管制很有水平。文章在上網一段時間後被一名女記者擅自登入系統刪除有關「六四」的段落,事後該名記者被報館要求停職接受調查,她隨後申請辭職。《南早》編輯部發表聲明稱,指記者劉怡未經授權擅自進入系統,對已由編輯同意刊發的最後定稿進行刪改。刪改後的版本將馬雲對六四的言論刪除。這與採訪的錄音原始記錄不相符。民运人士有人发起联署,要求马雲为六四言论道歉。(维基百科马云六四言论)

中国数字时代相关文章

数字空间相关链接