Personal tools
Views

厉无畏

From China Digital Space

Jump to: navigation, search


厉无畏(1942年11月-),浙江东阳人,上海社会科学院部门经济研究所所长,中国国民党革命委员会中央常务副主席。 加入中国国民党革命委员会,担任十一届全国政协副主席、民革中央常务副主席。2008年,当选第十一届全国政协副主席,代表中国国民党革命委员会,分入第四组。(维基百科厉无畏)


数字时代相关文章

更多厉无畏文章

数字空间相关链接