Personal tools
Views

Difference between revisions of "商界人士"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
# [[老榕]]
 
# [[老榕]]
 
# [[李开复]]
 
# [[李开复]]
 +
# [[李剑芒]]*
 
# [[刘苏里]]
 
# [[刘苏里]]
 
# [[罗永浩]]
 
# [[罗永浩]]

Revision as of 17:47, 6 October 2015

Contents

C

 1. 陈平*

L

 1. 老榕
 2. 李开复
 3. 李剑芒*
 4. 刘苏里
 5. 罗永浩

M

 1. 毛向辉

P

 1. 潘石屹

Q

 1. 秦晓

R

 1. 任志强

W

 1. 王冉
 2. 王维嘉

X

 1. 薛蛮子
 2. 谢文
 3. 信力健
 4. 醒客张

Y

 1. 叶匡政


回到:网络人物

“*”标志的人物长期居住在中国大陆以外的国家或地区:香港,台湾,美国,欧洲等。