ZTZy-fxkhcfn4258598

徐翔,甬人也,戊午年(1978)生,其家非富非宦,望之亦中人也。

癸酉年(1993年),乃于父母索资三万,父母曰:“尔欲何为?”翔曰:“儿欲富贵”。父母曰:“三万可富贵乎?”翔曰:“此富贵之母耳。”乃与之。

闾里惑之,问:“此子不学,可乎?”徐父曰:“吾之独子,不忍拂其意,任之。”

翔入市,两年,少富矣。或曰:翔之为人,猛悍而多智,为无赖操盘,曰某股可为,则生死随之,起而不喜,落而不怨,以此多得。越国人目之曰:宁波敢死侯。

其时弱冠也。

己丑年(2009),建泽熙 ,盖翔素慕泽、康熙之事业,故名焉。越两岁,售信托五支,得利甚多,翻十五番,天下仰望。

或问翔:“君能火中取富贵,不失,盘感如此,何故?”翔笑曰:“吾好学,且天顾我,无他。”

其同僚叶展著书曰:徐君能富,努力也。吾见其朝暮未尝不在股市,股票者,徐君之命也。

其常闭户,不好交游,虽调研亦不为,网上所见图,皆非真身,不出户牖能知天下市,异哉。

辛卯年(2011)末,重啤跌停九日,天下大骇,人皆避走,泽熙承盘,重啤应声扬,明年初,重啤跌停再,泽熙再承盘,重啤再扬,若有神焉。

人或问其术,翔曰:“重啤,非股票也,乃彩票 也,诸辈弃而走,若大奖在其末乎?吾入之,为大奖也。”众虽能晓,然不能效。

敢死侯亦尝败绩。壬辰年(2012)11月,酒鬼酒五跌停,泽熙承盘,持300万股,数日,蚀6000万,敢死侯大囧,待跌停启口,乃疾走,收兵。

若成,若败,皆无犹豫,此其久胜之道也。

然,割肉场上,翔独肥,而天下瘦,岂能久乎?

早岁,有人曰:敢死侯置鼠仓。

癸巳年(2013),春,翔与安信军师话良久,其言上网,曰二月下机构出货,沪跌二分九七,小散痛恨,欲食其肉。是年,泽熙千万入东方锆业 ,明年,东方锆业有利好。市场哗然,曰敢死侯有幕后交。

自甲午年起,数曰有司按泽熙矣,又皆为谬,翔白曰:“吾资百亿,岂图锆业千万资乎?”

然天下疑之,凡其所入重组 ,皆飙升,如能回应,无幕后能如此乎?或私募巨持其股,曰重组,高送转 ,俟股高则出货而走,此常伎也。

甲午年(2014)岁末,证监曰有股十八涉罪,宁波联合 在焉,翔持其股千五百五十四万。欲高送转而不得。

乙未年公历11月1日,翔祖母百岁诞,设酒置宴,欲会高朋。

午,封杭州湾,有司拘翔。其时衣白衣,甚不吉,发乱,颜复陋,观者不曰其罪,皆曰:呜呼,敢死侯颜值如斯而已。盖此天下,看脸之天下,虽罪囚亦如斯。

翔尝曰:多慎少悲。然斯时,敢死侯徐生,慎乎?悲乎?

敢死侯既拘,有人谓太史刘曰:股妖拘矣,太史可入市乎。

太史刘闻而惊曰:割肉者,岂股妖乎?吾性鲁钝,不识股,若入市,即若海清河晏,太平无事,肉恐亦不可保也。吾为人无他长,自识鲁钝,以鲁钝自处,故无患。天下之悲,莫过性本鲁钝,然自谓聪明,以聪明自处,入虎狼之市,肉尽而不知,此真悲也。