@rongjian1957:梁家河在中国成了新造神运动的圣地了,足以和上海一大会址、嘉兴南湖红船、革命圣地延安并驾齐驱。伟大领袖的谱系也出来了,马恩列斯毛习,第二代和第三代领导人均被淘汰,这个弯道超车真是快得神奇。从阿谀奉承到无耻吹捧,既是党内投机分子所为,也是高层纵容的结果。下一出戏就看谁先喊出万万岁了。

https://twitter.com/lifang072/status/1014097615699529728

https://twitter.com/DaniratLee/status/1014313338375843840

https://twitter.com/siye1989/status/1014364880164544512

https://twitter.com/lisalueng/status/1011556949324804096

https://twitter.com/jcweb11/status/1014271628983689216

相关阅读:

中国数字空间 | 习近平个人崇拜