Personal tools
Views

崔永元

From China Digital Space

Jump to: navigation, search

崔永元(1963年2月20日-),汉族,祖籍河北武邑,生于天津北辰,中国中央电视台前节目主持人。毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)新闻系。成名作品为谈话类节目《实话实说》。曾制作专题片《电影传奇》,主持谈话类节目《小崔说事》,著作有畅销书《不过如此》。(维基百科崔永元)

中国数字时代相关文章

数字空间相关链接