Personal tools
Views

胡舒立

From China Digital Space

Jump to: navigation, search

胡舒立(1953年1月29日-),女,祖籍浙江省上虞县,生于北京。中华人民共和国媒体人士,是财新传媒创办人,现任财新传媒社长、中山大学传播与设计学院教授、中国人民大学新闻学院兼职教授。 胡舒立同时担任路透采编顾问委员会委员、世界经济论坛国际媒体委员会委员、“全球联合之路”(UWW)全球理事会成员。(维基百科胡舒立)

请点击这里下载翻墙利器萤火虫代理。

数字时代相关文章

数字空间相关链接