Personal tools
Views

Difference between revisions of "习时代党国话语"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
 
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4">
 
# [[ 社会治理]]
 
# [[ 社会治理]]
 
+
#[[精准扶贫]]
# [[统一]]  
+
#[[辱华]]
# [[档案]]    
+
#[[反华势力]]
# [[谈话]]    
+
#[[共青团中央]]
# [[积极分子]]
+
#[[亲自指挥]]
# [[专政]]
+
#[[伟大胜利]]
 +
#[[中国或成最大赢家]]
 +
#[[举报]]
 +
#[[经济内循环]]
 +
#[[党支部]]
 +
#[[党组织]]
 +
# [[网络空间命运共同体]]
 +
# [[政治原则]]
 +
# [[意识形态安全]]
 +
# [[党的领导]]
 +
# [[正确导向]]
 +
# [[内循环]]
 +
# [[指明了方向]]
 
</div>
 
</div>
 
(未完待续)
 
(未完待续)
Line 19: Line 31:
  
 
* [[毛时代党国话语]]
 
* [[毛时代党国话语]]
 +
 +
[[Category: 网络话语]][[Category: 党国话语]][[Category: 习时代党国话语]]

Latest revision as of 18:30, 23 September 2020