b23e298b26dcf94174fffecfcb40fa63 (1)

李镇涛,瓷都景德镇人氏,国朝十年生人,肖猪。盖李氏,瓷都一介匹夫也,名不见经传,貌不见影绘,乙酉仲夏,竟尔爆得大名,乃因其于网络出大言,以匹夫之卑倡言曰网络实名之故也。

夫网络江湖之名万,隐其真而示其假,假其名而出真言,此则网络江湖之定规,国朝默许之通例,前有佞臣李希光者希图干进,上书内廷,贡谀今上,倡具名以利整肃,钳舆情而弭谤音,朝野不齿,唾为奸佞,奏疏留中不报,该李遗臭于今。

未料景德镇之李氏,饱食三日,忘其数年之饥;甫得瓦舍,不记寒窑之馁,以为今日之饱暖乃皇恩浩荡;惊诧网络之巷议竟无法无天,惕惕乎小富之不守,怅怅乎贫弱之呼天,中夜起坐,不安于席,处江湖之远而忧其君,居暖阁之胜而厌其民,乃遥拜其君于江左,谓之凛遵上意,言动具名,出其名号并良民证于贴,窥得猫眼乃国朝清议胜地,乃昂然张贴于是。

盖猫眼,网络江湖之名店,奇侠异人之蜗居,左军右阵无日不战,党同伐异无日不争,然则见李氏之招贴,左军合右阵齐讨,水火之门派同唾,更有提刑官者循踪迹而去,竟查获该李之阴私数端,其大要者:冒苦寒之名而获大宅,且又转手渔利;而景德镇之有司,冒大庇寒士安居之名,行奸商授受侵吞之实,于是江湖大哗,朝野震动,李镇涛氏遂尔名,景德镇亦复名矣。

论者或谓:李氏之倡言,一己之见耳,汹汹然口诛笔伐,恐非善道云。余则谓:李氏,奸猾之徒也,假上意而做虎皮,出大言示其忠勇,然则李氏之所谓上意何在?廷议本无,刁民自拟,朝纲本清,佞妄诬毁。李氏者,奴才之位惟恐不保,三日肉糜惟恐不继,得小利而窃喜,售大奸以图进,此诚李氏者流之行状也矣,岂有他哉?如是则揭其皮,批其颊可也;景德镇有司等,因其被祸,准其治该李刁民移祸之罪,亦属情理之中,可拭目以待耳。

是为记。

中国数字时代编辑注:
2005年7月25日,一自称“李镇涛”的网民在凯迪社区BBS发了题为《网络实名大势所趋,建议凯迪先行试点》的帖子,并留下了自己的身份证号码,呼吁网民“响应中央出台之网络实名管理制度”。有网民通过李的身份证查到了一经济适用房公示名单,里面显示李振涛家庭收入为38400元,却在景德镇购买了面积149.95平方米的豪华“经济适用房”。网民提出质疑后,第二天资料立即被更改,原网页中”李镇涛”的名字被改成了”刘镇清”,身份证号也被更改,其中代表出生月份的两位数字显示为“00”。有网民称自己打电话至景德镇“经济适用房建设管理处”询问过该事件,但其中种种疑点至今未得到解答。