https://youtu.be/spUGWE3omWA

崔永元,汉族,祖籍河北武邑,生于天津北辰,中国传媒大学教授,中国中央电视台前节目主持人。毕业于北京广播学院新闻系。成名作品为谈话类节目《实话实说》。曾制作专题片《电影传奇》,主持谈话类节目《小崔说事》,著作有畅销书《不过如此》。