Personal tools
Views

Difference between revisions of "林昭"

From China Digital Space

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Lín Zhāo | [[Lin Zhao]]
+
==Lín Zhāo | [[Lin Zhao]]==
  
 
[[File:Lz photo5-sm.jpg|thumb|250px|right|''林昭相 ([https://www.hoover.org/slideshows/slide-show-images-lin-zhao-collection Hoover Institution])'']]
 
[[File:Lz photo5-sm.jpg|thumb|250px|right|''林昭相 ([https://www.hoover.org/slideshows/slide-show-images-lin-zhao-collection Hoover Institution])'']]

Revision as of 20:04, 20 January 2021

Lín Zhāo | Lin Zhao

林昭相 (Hoover Institution)


林昭(1932年1月23日-1968年4月29日),原名彭令昭,是出身江苏苏州的知名政治異議者及政治迫害受害者。 1949年以前,她曾申请加入中國共產黨。1954年,她就讀於北京大學新聞系。1957年,她在反右運動中,公開支持同校學生張元勛之大字報「是時候了」等,而被歸類為「右派」,並被輿論等加以攻擊打壓。(维基百科林昭)

数字时代相关文章 China Digital Times Related Articles

更多林昭相关文章


数字空间相关链接 China Digital Space Related Links


回到:CDS人物档案 / 政治人物 / 批评者/异议人士